ข้อมูล eBook

ชื่อ: ผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยกังหันน้ำขนาดเล็ก

ผู้แต่ง: ณัฐภูมิ สุดแก้ว,ศรีศักดิ์ พิกุลแก้ว,สรานนท์ ใยบำรุง,ชูขวัญ ทรัพย์มณี,กำพล กาหลง

สำนักพิมพ์: กรีนมีเดีย แอนด์ โปรดักส์ (เกษตรกรรมธรรมชาติ)

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา