ข้อมูล eBook

ชื่อ: สารพัดวิธีเพาะถั่วงอกปลอดสารเคมี

ผู้แต่ง: กำพล กาหลง,คมสัน หุตะแพทย์,นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์

สำนักพิมพ์: กรีนมีเดีย แอนด์ โปรดักส์ (เกษตรกรรมธรรมชาติ)

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา