ข้อมูล eBook

ชื่อ: ข้าวนอกนา นวัตกรรมการปลูกข้าวแนวใหม่

ผู้แต่ง: สรานนท์ ใยบำรุง,ณัฐภูมิ สุดแก้ว,คมสัน หุตะแพทย์,ปรียชยา คล้ายทวน,นันทนิตย์ อนุศาสนะนันท์

สำนักพิมพ์: กรีนมีเดีย แอนด์ โปรดักส์ (เกษตรกรรมธรรมชาติ)

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา