ข้อมูล eBook

ชื่อ: กังหันลม กังหันน้ำ ผลิตไฟฟ้าใช้เอง

ผู้แต่ง: นที ศรีทอง,คมสัน หุตะแพทย์,ณัฐภูมิ สุดแก้ว

สำนักพิมพ์: กรีนมีเดีย แอนด์ โปรดักส์ (เกษตรกรรมธรรมชาติ)

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา