ข้อมูล eBook

ชื่อ: ย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 1-2 อภิมหาสงครามโลก (ไม่) ลืม

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สำนักพิมพ์  :  เพชรพินิจ 
ราคาปก  :  225  บาท 
หนังสือเล่มนี้จะนำผู้อ่านย้อนกลับไปยังเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
ให้ทุกท่านได้รับรู้และเข้าใจถึงที่มาและเหตุการณ์ความเป็นไปต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับสากล
รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประเทศ ไทยในยุคนั้นอดีตก่อให้เกิดผลลัพธ์ในปัจจุบัน การเรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์
จะช่วยให้เราได้เข้าใจปัจจุบันมากยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มีที่มาและความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
ทางสำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน 
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com