ข้อมูล eBook

ชื่อ: ฟิตสนทนาภาษาอังกฤษกับประโยคที่ใช้บ่อย สำหรับคนอยากเก่ง

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สำนักพิมพ์  :  โอเพ่น ไอเดีย  ราคาปก  :  245  บาท 
การเรียนภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากในปัจจุบัน เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การทำงาน ก็ล้วนจะต้องเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษทั้งสิ้น
นอกจากนี้การที่เราสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วนั้น ก็ยังช่วยเพิ่มโอกาสในด้านต่างๆที่จะช่วยให้ผู้อ่าน
ได้เริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างรอบด้าน ทั้งบทเรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense ทั้ง 12 Tenses และบทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ
อันหลากหลาย ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง 
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com