ข้อมูล eBook

ชื่อ: บันทึกประวัติศาสตร์ 20 ประมุขสงฆ์ไทยแห่งรัตนโกสินทร์

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สำนักพิมพ์  :  เพชรพินิจ  ราคาปก  :  245  บาท 
ในศตรรษที่ผ่านมา คณะสงฆ์ในประเทศไทยได้ปกครองตัวเองอยู่ภายใต้พระ ราชบัญญัติคณะสงฆ์โดยคณะสงฆ์ที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย คือ
๑. ฝ่ายมหายานที่แบ่งเป็นจีนนิกายและอนัมนิกาย
๒. ฝ่ายเถรวาทที่แบ่งเป็น มหานิกายและธรรมยุติกนิกาย
ทั้งนี้ในฝ่ายเถรวาทดังกล่าว มหานิกาย จะมีจำนวนมากกว่าโดยสืบเชื้อสายตรงมาจากการสถาปนาคณะสงฆ์ลังกาวงศ์ในยุคสุโขทัย
ส่วนธรรมยุติก นิกายได้สถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๓๗๖ โดยเจ้าฟ้ามงกุฎ ซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สำหรับบันทึกประวัติศาสตร์เล่มนี้ เป็นการรวบรวมประวัติความเป็น มาเกี่ยวกับพุทธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ ๑ จนถึงรัชกาล ที่ ๑๐
รวมทั้งพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชไทยในยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบันรวม ๒๐ พระองค์ 
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com