ข้อมูล eBook

ชื่อ: THE CONSULT เริ่มต้นจากศูนย์สู่ที่ปรึกษามืออาชีพ

ผู้แต่ง: ณรงค์วิทย์ แสนทอง

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: ธุรกิจ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สำนักพิมพ์  :  MD  ราคาปก  :  245  บาท 
ที่ปรึกษา หรือ The Consult ความจริงแล้วไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกใหม่ เพียงแต่ว่าความจำเป็นแห่งยุคสมัยเกี่ยวกับเรื่องที่ปรึกษานั้นเปลี่ยนไป
แต่เดิมเรานิยมมีที่ปรึกษาขององค์กร/บริษัท ซึ่งเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่ทางสังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิ ข้าราชการตำรวจ ทหาร นักกฎหมาย นักการเมือง
เพื่อที่จะได้ปรึกษาหารือเวลาที่มีปัญหาในเรื่องต่างๆ แต่ทว่าในหนังสือเล่มนี้ คำว่าที่ปรึกษา อาจเป็นเพียงบุคคลธรรมดา แต่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ต่างๆ มากมาย
โดยใช้กระบวนการหลายอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาในองค์กร ตลอดทั้งให้คำแนะนำในเชิงสร้างสรรค์กับองค์กรเพื่อความเติบโตแบบอย่างยั่งยืนอีกด้วย
คำแนะนำของที่ปรึกษามีหลากหลายลักษณะและใช้ทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาบุคคลและองค์กรควบคู่กันไป ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง
ได้นำเอาประสบการณ์จากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาให้กับหลายๆ องค์กร ที่ทำให้ใครต่อใครอยากทราบถึงวิธีการที่จะเป็นที่ปรึกษาได้ว่าจะต้องทำอย่างไร
มาเขียนเล่าจากประสบการณ์และองค์ความรู้คำนำสำนักพิมพ์แรกทีเดียวตอนอ่านต้นฉบับบอกเลยว่าชื่นชมแนวคิดและวิธีการหลายๆ อย่าง
จึงเรียน อ.ณรงค์วิทย์ ไปว่าอ่านแล้วมันใช่เลย บางสิ่งบางเรื่องราว บางองค์กรยังขาดความรู้ การเขียนหนังสือเล่มนี้มาจึงเพื่อเติมเต็มให้สังคมได้เรียนรู้
ตลอดทั้งใครที่ปรารถนามีอาชีพเป็นที่ปรึกษาก็สามารถที่จะนำเอาไปใช้ได้จริงประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้มีมากมายเกินบรรยายได้หมด
เอาเป็นว่าหากอ่านแล้วนำ เอาไปใช้จริง ย่อมจะได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างแน่นอน 
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com