ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชีวิตก้าวหน้า ด้วย 25 กลยุทธ์สามก๊ก

ผู้แต่ง: ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สำนักพิมพ์  :  ต้นคิด  ราคาปก  :  195  บาท 
เป็นหนังสือที่รวบรวม 25 แนวคิด ที่เปลี่ยนชีวิตของคุณด้วยปรัชญาในสามก๊ก ผสานกับแนวคิดทฤษฎีตะวันตก
ทั้งในเรื่องการคิดเชิงบวก การสร้างแรงจูงใจ การสื่อสาร วิธีการไปสู่ความสำเร็จ การสร้างความสุข ฯลฯ
เรียกได้ว่า หากคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบ แล้วนำข้อคิดแต่ละบทไปปรับใช้ มั่นใจได้เลยว่าอนาคตการทำงานของคุณ
จะก้าวหน้าอย่างแน่นอนเพราะทุกองค์กรต่างต้องการคนดีมีฝีมือมาร่วมงาน เมื่อรู้แบบนี้แล้วจะช้าอยู่ไย ถึงเวลาแล้วครับ
ที่เราจะเปิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์สามก๊ก 
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com