ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือปลูกผัก organic ด้วยตนเอง

ผู้แต่ง: สาระ-พรรณ์

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สำนักพิมพ์  :  เซเว่นดี บุ๊ค  ราคาปก  :  185  บาท 
ข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ในการปลูกผักปลอดสารพิษ ไว้ล้างพิษ - บำบัดโรคหมดไปแล้ว
เพราะหนังสือเรื่องนี้ คัดพืชผัก 35 ชนิดที่ใช้พื้นที่น้อย ๆ ดูแลง่าย กินได้ตลอดปี
ให้เราได้ปลูกไว้กินเอง ของแถมอย่างแรกคือเป็นไม้ประดับตกแต่งบ้านได้อย่างที่สองคือ
ช่วยทำให้คนในครอบครัว สนุกกับงานอดิเรกและสิ่งที่ได้ประโยชน์อื่นๆ เช่น ประหยัดเงิน ได้สุขภาพดี   
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com