ข้อมูล eBook

ชื่อ: ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ 101 ชั่วโมง

ผู้แต่ง: ครูกวาง ยุวนาฏ คุ้มขาว

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สำนักพิมพ์  :  D ดี  ราคาปก  :  295  บาท 
จะว่ากันไปภาษาอังกฤษนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย ขึ้นอยู่ที่การฝึกฝนและหมั่นที่จะเรียนรู้
และเมื่อต้องการเรียนภาษาอังกฤษก็อย่าคิดว่าเป็นเรื่องยาก “ยิ่งคิดยิ่งท้อ” จงละทิ้งความคิดนี้ไปเสียจะดีกว่า
แล้วมามุ่งมั่นกับตัวเองว่า ฉันจะเก่งภาษาอังกฤษให้จงได้การที่เราพูด (speak) กับชาวต่างชาติ (foreigner)
อย่างไม่ติดขัด (fluently) ก็ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรู้คำศัพท์ (vocabulary) เยอะ กล้าที่จะพูด (conversation)
และอาจจะมีเรื่องไวยากรณ์ (grammar) เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทุกสิ่งทุกอย่าง(everything) ที่หยิบยกขึ้นมานี้มีส่วนสัมพันธ์ (relate)
ด้วยกันทั้งนั้นในการพูดสนทนาภาษาอังกฤษหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน (three part) คือ PART I: CONVERSATION VS GRAMMAR,
PART II : CONVERSATIONUSAGE IN DAILY LIFE และ PART III : VOCABULARY อยากให้ผู้อ่านฝึกฝนสนทนาด้วยตัวเองไปทีละขั้น
เรียงตามลำดับจากบทแรกไปถึงบทสุดท้าย นอกจากนี้บทสนทนาทุกบทมีคำอธิบาย แปลความหมายของศัพท์และไวยากรณ์
รวมทั้งมีคำอ่านให้ทุกบท เพื่อง่ายต่อการฝึกฝนออกสำเนียงในส่วนสุดท้าย เป็นคำศัพท์น่ารู้ที่เราได้รวบรวมมาไว้ให้ท่านผู้อ่าน
คำศัพท์ยิ่งรู้มากยิ่งมีประโยชน์กับตัวเอง 
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com