ข้อมูล eBook

ชื่อ: 10 ทักษะแห่งอนาคตที่สำคัญสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง: N.D.Concept

สำนักพิมพ์: Paper Me

หมวดหลัก: หมวดบริหาร-การลงทุน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา