ข้อมูล eBook

ชื่อ: คมเฉือนคมลูกน้องกะเจ้านาย สไตล์สามก๊ก (พิมพ์ครั้งที่3)

ผู้แต่ง: เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สำนักพิมพ์  :  OPEN IDEAS PUBLISHING  ราคาปก  :  180  บาท 
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราววิธีการบริหารและปกครองลูกน้อง โดยอาศัยหลักแห่งสามก๊กมาเป็นแบบอย่าง บางครั้งผู้บริหารเอง
ก็ต้องชิงไหวชิงพริบกับลูกน้องของตนเองบ้าง มิเช่นนั้นอาจจะทำให้เสียเชิงได้อย่างง่ายๆ โดยแนวการเขียนจะเล่าเรื่องสามก๊กผสาน
กับการชี้แนะว่าตรงจุดนี้คือ กลยุทธ์ตรงจุดนี้คือสิ่งที่ต้องป้องกัน หนังสือเล่มนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในงานที่วางเอาไว้
เเละป้องกันความผิดพลาดในการใช้คน เเละลูกน้องก็ต้องรู้เท่าทันเจ้านายเพื่อป้องกันปัญหาที่จะกระทบต่อหน้าที่การงานเเละความก้าวหน้าในอนาคต           
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com