ข้อมูล eBook

ชื่อ: อนุสาวรีย์ (The Monument)

ผู้แต่ง: วิภาส ศรีทอง

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สมมติ

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

Long List รางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write) ประเภทนวนิยายปี 2561
ในทางการเมืองและวัฒนธรรมสมัยใหม่ สิ่งปลูกสร้างที่เรียกว่า ‘อนุสาวรีย์’ มีความสำคัญและบ่งบอกถึงนัยบางประการของสังคมนั้น
‘อนุสาวรีย์’ นับเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมและเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจนิยมและรัฐชาตินิยม
นวนิยายเรื่อง ‘อนุสาวรีย์’ โดย วิภาส ศรีทอง เล่าถึงเรื่องราวหนึ่งในอาคารทึมเทาไร้การตกแต่ง ว่าด้วยเรื่องของพื้นที่และผู้คนที่อยู่ในนั้น
งานเขียนของเขามุ่งสร้างภาวะทางอารมณ์บางอย่างให้คุกรุ่น ด้วยหวังสร้างแรงกระเพื่อมโต้กลับคลื่นพายุลูกใหญ่
และหวังของนักเขียนนั้นจะเป็นได้สักกี่มากน้อย ก็ย่อมขึ้นกับผู้อ่านและศาสตร์แห่งการตีความ ซึ่งอาณาเขตของการตีความทางวรรณกรรมนั้น
ก็กินพื้นที่ครอบคลุมไปได้ทั่วทุกศาสตร์ งานเขียนของเขาจึงมีบทวิจารณ์ที่หลากหลายและต่างแง่มุม จะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามก็ของผู้เขียน