ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศตวรรษแห่งความพ่ายแพ้ (In the Century of Collapse)

ผู้แต่ง: ชญรัตน์ ชญารัตน์

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สมมติ

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

Short List รางวัลซีไรต์ประเภทกวีนิพนธ์
หากคุณยอมศิโรราบต่อความพ่ายแพ้ รวมบทกวีเล่มนี้จะฉุดรั้งคุณขึ้นมา!
== ศตวรรษแห่งความพ่ายแพ้ (In the Century of Collapse) ==
บางบทพาเราไปอยู่ในความคิดของกาลเวลา
บางบทเสียดสีมนุษย์ด้วยบทกวีเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ลิง
บางบทดูโรแมนติคแต่กลับแฝงนัยในประเด็นที่กลับทำให้ผู้อ่านทึ่ง
รวมบทกวีเล่มนี้ลงตัวด้วยเนื้อหาอันเกรี้ยวกราดรุนแรง และมีความหลากหลายในประเด็นทั้งตัวตน ชีวิต การเมือง
แต่ที่เด่นชัดที่สุดและเป็นสเน่ห์ของรวมบทกวีเล่มนี้คือ บทกวีหลายบทอยู่บนฉากเหนือจริง มันดิสโทเปีย ล้ำสมัย
จนทำให้น่าอ่านและติดตามไปตลอดทั้งเล่ม จำนวน 106 บท