ข้อมูล eBook

ชื่อ: 100 เรื่องน่ารู้จากธรรมชาติ

ผู้แต่ง: โรสแมรี่

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สำนักพิมพ์  :  Kids Learning  ราคาปก  :  179  บาท 
100 เรื่องน่ารู้จากธรรมชาติ เป็นเรื่องราวของ 100 เรื่องที่เกี่ยวกับสัตว์และพืชต่างๆในโลกนี้ ดอกไม้ที่สวยงาม ต้นไม้ ผลมืที่มีประโยชน์
รวมทั้งเรื่องราว ที่อยู่ของสัตว์ต่างๆ 100 เรื่องน่ารู้จากธรรมชาตฺ เป็นหนังสือที่จัดทำมาเพื่อจุดประสงค์ที่จะให้ความรืที่เกี่ยวกับเรื่องรอบตัวที่เป็นประโยชน์
และยังได้รู้จักพื้นฐานกลไกของธรรมชาติ ทางสำนักพิมพ์จึงได้จัดพิมพ์หนังสือเพื่อให้เกิดประโยชน์ ในเรื่องรอบตัวกับเด็กๆ ทุกคน
พร้อมทั้งให้เกร็ดความรู้ ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตจากธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัว ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักและเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และเข้าใจง่าย
พร้อมถาพประกอบที่น่ารัก ที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน 
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com