ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระพุทธเจ้าสอน How to สู่ความสำเร็จ

ผู้แต่ง: ราชรามัญ

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สำนักพิมพ์  :  MD  ราคาปก  :  245  บาท 
คำว่า“ธรรม” อาจเป็นยาขมของใครบางคน โดยเฉพาะวัยรุ่น หรือ ผู้อยู่ไกลธรรมทั้งกายใจ แต่ว่าผู้อยู่ชิดทั้งกาย วาจาและใจ
กลับมองว่าธรรมเป็นยาขนานเอกที่แก้โรคได้สารพัดนึก โดยสาระสำคัญแล้ว ธรรมมีหลากหลายระดับ ซึ่งเราสามารถเลือกสรรมาปฏิบัติได้ตาม
ความเหมาะสม หนังสือ “พระพุทธเจ้าสอน How to สู่ความสำเร็จ” เขียนโดย ราชรามัญ นักคิด นักธรรม และนักเขียน ผู้นำแต่ละข้อธรรม
ที่พระพุทธเจ้าสอนมาเรียบเรียงใหม่ ด้วยภาษาที่ร่วมสมัย อ่านง่าย เข้าใจง่าย และที่สำคัญเข้าถึงได้จริง
จากหลักฐานทางพระพุทธศาสนาพบว่า “พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้จน แต่สอนคนไม่ให้ โลภ” ซึ่งเป็นที่โดนใจผู้คน
คำว่า ความสำเร็จ ต่างมีนิยามที่แตกต่างกันออกไป บางครั้งอาจหมายถึงการมีเงินมีทอง บางครั้งอาจจะหมายถึงการทำงานที่บรรลุเป้าหมาย
ทุกอย่างอยู่ที่เราจะคิดและตีความ แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่แน่นอนที่สุดแล้ว เป็นคำสอนที่ตรงชัด ไม่มีคำว่า และ แต่ หรือ เข้ามา ฃกำกับ
เป็นคำสอนที่พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น หนังสือเล่มนี้เคยได้ตีพิมพ์มา 2 ครั้ง เมื่อหลายปีก่อน และเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมในลำดับหนึ่ง
สำหรับผู้แสวงหาความรู้ด้านธรรมะเพื่อนำเอามาใช้กับชีวิต สำนวนการเขียนไม่ยาก และเป็นการเขียนที่คล้ายการสนทนาบอกเล่าสิ่งต่างๆ
ที่เกี่ยว กับคำสอนเพื่อมาขยายความ 
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com