ข้อมูล eBook

ชื่อ: ขงจื๊อสอนคนธรรมดาให้เป็นยอดคน

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สำนักพิมพ์  :  Happy Book  ราคาปก  :  195  บาท 
หากกล่าวถึงชนชาติจีน ย่อมต้องยอมรับว่าเป็นชนชาติที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานมากชาติหนึ่งของโลก จากประวัติศาสตร์ 5,000 ปีที่ผ่านมา
ได้มียอดนักปราชญ์ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นจำนวนมากในดินแดนมังกรแห่งนี้ แต่ยอดปรมาจารย์ผู้ที่มีอิทธิพลต่ออุปนิสัยและบุคลิกของชาวจีนมากที่สุดก็คือ
“ปรมาจารย์ขงจื๊อ”จากประวัติของท่านทำให้เห็นว่า ช่วงเวลาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเสียชีวิตท่านเป็นผู้ฝักใฝ่ในการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งและได้เขียนตำราเอาไว้อย่างมากมาย
อย่างตำราที่รู้จักกันดีก็คือหนังสือชุนชิวและบทกวีซือจิง ซึ่งทุกวันนี้ความรู้จากตำหรับตำราเหล่านั้นได้ถูกนำมาแปลเป็นภาษาต่างๆแพร่หลายไปทั่วโลก
จนเป็นที่ยอมรับของผู้คนนอกจากความรู้ที่ผ่านออกมาทางตำราเหล่านั้นแล้ว ปรมาจารย์ขงจื๊อยังได้ทิ้งคำคมไว้จำนวนมากมาย เพื่อเป็นแง่คิดในการดำรงชีวิตด้านต่างๆ
ให้แก่ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและทาความเข้าใจ คำคมเหล่านั้นนับว่าเป็นสิ่งล้ำค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติใดๆ เสียอีก ซึ่งผู้ที่รู้ถึงคุณค่าของมันเท่านั้นถึงจะสัมผัสได้
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคำคมของปรมาจารยขงจื้อไว้อย่างมากมายพร้อมทั้งอธิบายความหมายอย่างคร่าวๆ โดยได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น
จิตใจที่ตั้งมั่นและไม่ย่อท้อ การศึกษาหาความรู้สำคัญยิ่ง การเรียนรู้มิสิ้นสุด การรู้จักฝึกฝนตนเอง การเมืองและการปกครอง และอื่นๆหวังว่าคำคมเหล่านี้จะก่อให้เกิดความคิด
เจริญปัญญา จุดประกายให้ผู้ที่ยังคงหลงทางในชีวิตได้พบทางออก แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นในกาลข้างหน้าต่อไป 
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2023-11-28 00:15