ข้อมูล eBook

ชื่อ: สูตรสำเร็จเด็กไทยดีมีคุณภาพ : หนูเป็นเด็กดี มีวินัย

ผู้แต่ง: สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: แม่และเด็ก

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

กริ๊งงงงงง! ได้เวลาพักเที่ยงแล้ว หนูอิ่มกับหนูเอมรีบมาต่อแถวซื้อข้าวที่โรงอาหาร ระหว่างนั้นกลับมีเพื่อนคนหนึ่งมาแซงคิวหนูอิ่มซะได้