ข้อมูล eBook

ชื่อ: BARACK OBAMA BORN TO BE BIGI เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่ บารัค โอบามา

ผู้แต่ง: ทศ คณนาพร

สำนักพิมพ์: Happy Book

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

บุรุษผู้เชื่อมั่นในสิทธิความเท่าเทียมของมนุษย์โดยไม่แบ่งแยกสีผิว
บุรุษผู้ที่อุทิศตนเพื่อคนที่เดือดร้อนและถูกเอารัดเอาเปรียบ
บุรุษผู้ที่กุมหัวใจอเมริกันชนติดต่อกันถึง 2 สมัย
บุรุษผู้ที่ไม่เคยหยุดฝัน หยุดทำ หรือหยุดก้าวเท้าไปข้างหน้า
บุรุษผู้นี้มีนามว่า... “บารัค โอบามา”