ข้อมูล eBook

ชื่อ: เศรษฐศาสตร์ไท้เก๊ก

ผู้แต่ง: ประวิทย์ เรืองศิริกูลชัย

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: เศรษฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นับจากโลกได้เผชิญกับ “วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์” ไปแล้วในปี 2551
และกำลังขยายลงลึกมากขึ้นในปี 2554 อาจนำไปสู่ “วิกฤติการเงิน” ครั้งใหม่
หรือที่ผู้เขียนตั้งชื่อไว้ว่า “วิกฤติหมูหัน” ที่ได้ลุกลามจากปัญหาหนี้
สาธารณะของประเทศชายขอบของยูโรโซน อันได้แก่ โปรตุเกส ไอร์แลนด์
อิตาลี กรีซ และสเปน ( PIIGS )
จนเป็นที่หวั่นเกรงกันว่า เศรษฐกิจโลกจะหดตัวทั่วโลกในปี 2555
และจะอาจรุนแรงมากขึ้นในปี 2556 ผลจาก “เชื้อร้าย” ที่มาจากประเทศ
ยูโรโซนกำลังแพร่กระจาย
และยังไม่รู้ว่า โลกจะรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจรอบใหม่ครั้งนี้ อย่างไร
เพราะยาทุกชนิดได้ถูกนำมาใช้ไปหมดแล้ว โดยที่ยังไม่ได้เห็นได้ผลที่ดีขึ้น
“เศรษฐศาสตร์ไท้เก๊ก” (Taiji-Econ. จึงถูกหยิบยกขึ้นมา เป็น
“ทางออก” ของการรักษาโรคร้ายที่กำลังคุกคามโลกในขณะนี้
โดยผู้เขียน ได้นำเสนอ “ยา” 4 ชุด อันประกอบด้วย การคลังไท้เก๊ก,
การเงินไท้เก๊ก, FX ไท้เก๊ก และบำนาญไท้เก๊ก เพื่อใช้รักษา “วิกฤติหมูหัน”
ครั้งนี้
หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นการเปิด “มุมมองใหม่” ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
ที่ผู้เขียนได้พยายามนำแนวคิดของจีน ทั้งเต๋า และไท้เก๊ก มาใช้ “รับมือ”
กับวิกฤติเศรษฐกิจ “หมูหัน” ที่กำลังก่อตัวขึ้น นับเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน
ทุกท่านที่เฝ้าติดตามสถานการณ์เป็นอย่างยิ่ง