ข้อมูล eBook

ชื่อ: เกมคณิตศาสตร์ Thinking Map Thinking Math

ผู้แต่ง: ดอกเตอร์แมทธิว

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอเกมคณฺิตศาสตร์เพื่อจัดการเรียนรู้ให้สนุกสนานและท้าทาย โดยบูรณาการผ่านThinking Tools ที่เรียกว่า Thinking Map มีลำดับความง่ายยากของเกมที่ตอบสนองเด็กอ่อนเด็กเก่งได้หลายชั้นเรียน - พร้อมเฉลย