ข้อมูล eBook

ชื่อ: Marketing Click : กลเม็ดเคล็ดลับการตลาดออนไลน์

ผู้แต่ง: ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: บริหารการตลาด

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรียบเรียงบทความที่น่าสนใจในคอลัมน์ Marketing Click ในนิตยาสารผู้จัดการรายเดือน และนิตยสารผู้จัดการ 360 องศา (ช่วงเมษายน 2551 – ตุลาคม 2552) ซึ่งได้อธิบายถึงเหตุการณ์ทางการตลาดและความเคลื่อนไหวด้านออนไลน์ต่างๆ ไว้อย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นล้วงลึกพฤติกรรมลูกค้าด้วย Google Analytics การตอบโต้คู่แข่งขัน วิธีการสร้างอำนาจการต่อรอง และการแข่งขันบนโลกธุรกิจยุคดิจิตอล เต็มไปด้วยการวิเคราะห์ กลยุทธ์ และกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จทั้งในและต่างประเทศอย่างที่คุณหาอ่านจากที่ไหนไม่ได้