ข้อมูล eBook

ชื่อ: หลากวิธีปลูกผักสลัด เชิงการค้า

ผู้แต่ง: ณัฏฐ์ชญามนต์ ดินรมรัมย์

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ผักตระกูลสลัดที่เคยถูกจำกัดความว่าเป็นผักเมืองหนาวและสามารถปลูกได้แต่ในต่างประเทศ แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นพืชที่เกษตรกรไทยสามารถฝึกฝนและพัฒนาฝีมือจนสามารถปลูกได้แล้วทั่วทุกภาคของประเทศ
โดยหนังสือ “หลากวิธีปลูกผักสลัด เชิงการค้า” เล่มนี้ ได้หยิบยกตัวอย่างผักสลัดยอดฮิตที่นิยมบริโภคกันในปัจจุบัน พร้อมนำเสนอแนวทางการปลูกผักสลัดในระดับเชิงการค้า ทั้งด้านวิธีการปลูก
การดูแลรักษาหลากหลายรูปแบบ อาทิ การปลูกลงแปลงดิน ปลูกแบบไร้ดินในระบบไฮโดรพอนิกส์ และอควาพอนิกส์ พร้อมสอดแทรกกลยุทธ์และเทคนิคของเกษตรกรทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก๋าที่ประสบความสำเร็จในการปลูกผักสลัด
เพื่อขายในระดับชุมชน ในห้างสรรพสินค้า รวมถึงการขายในระดับส่งออก โดยนำเสนอผ่านเนื้อหาภาควิชาการรวมถึงบทสัมภาษณ์ 9 เกษตรกรคนเก่งในเล่มซึ่งผู้เรียบเรียงหวังว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะสามารถสร้างประโยชน์
ในการให้ความรู้และนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ที่คิดเริ่มต้นการปลูกผักสลัดในเชิงพาณิชย์ได้ใช้เป็นแนวทาง นำไปต่อยอดสร้างอาชีพ และสามารถประสบความสำเร็จกับการทำธุรกิจได้ไม่ยากในอนาคต