ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศัพท์ HSK ระดับ 1 ระบบใหม่

ผู้แต่ง: นพพิชญ์ ประหวั่น

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: คู่มือเตรียมสอบ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ด้วยหน่วยงานที่จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนโดยกระทรวงศึกษาธิการจีนได้ปรับเปลี่ยนระบบการสอบจากเดิม 6 ระดับ เป็น 9 ระดับ ประกอบด้วยขั้นต้น 3ระดับ (1-3) ขั้นกลาง 3 ระดับ (4-6) และขั้นสูง 3 ระดับ(7-9)
แล้วหนังสือ ศัพท์ HSK ระดับ 1 ระบบใหม่ จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจHSK (HZnyJ ShuKpIng kAosh< ฮั่นอวี่ สุ่ยผิง เข่าซื่อ) คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลางของผู้ที่มิได้เป็นเจ้าของภาษา
หรือผู้ที่ศึกษาภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่สอง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันภาษาเชิงวิชาการ และภาษาที่ใช้เพื่อการประกอบอาชีพHSK ระดับ 1 ผู้ศึกษาภาษาจีนกลางต้องรู้คำศัพท์อย่างน้อย 500 คำ (จากเดิม 150 คำ)
โดยการวัดความรู้ความสามารถการใช้คำศัพท์และประโยคง่ายๆ และมีพื้นฐานที่จะศึกษาภาษาจีนในระดับต่อไปได้เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยคำศัพท์ระดับพื้นฐาน 500 คำเรียงลำดับตามตัวอักษรพินอิน a-z
มีคำ อ่านพินอิน คำอ่านภาษาไทย และบอกชนิดของคำพร้อมตัวอย่างประโยคง่ายๆ เพื่อให้เข้าใจการใช้คำต่างๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยผู้ศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำการวัดผลได้อย่างมีประสิทธิผล