ข้อมูล eBook

ชื่อ: คัมภีร์ถอดรหัสหัวใจ เลข ๗ ตัว ขั้นเทพ

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: พยากรณ์-โหราศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หลังจากที่ตัวข้าพเจ้าได้ออกหนังสือโหราพยากรณ์ สัตตะนวดารา (เลข๗ ตัว พยากรณ์กรรม) ฉบับสมบูรณ์ มาสัก ๒-๓ ปีก่อนหน้านี้แล้วเห็นจะได้ครับก็ถือว่าเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับ
และก่อนอื่นนั้นตัวข้าพเจ้า ธุลีดินต้องขอกราบขอบพระคุณสำนักพิมพ์เพชรประกายที่ให้โอกาสตัวข้าพเจ้าได้พิมพ์หนังสือ และทุกท่านที่ได้เมตตาช่วยอุดหนุนหนังสือโหราพยากรณ์ สัตตะนวดารา (เลข ๗ ตัว พยากรณ์กรรม) ฉบับสมบูรณ์
มาด้วยดีและจากประสบการณ์ที่ตัวข้าพเจ้าได้สอนวิชาโหราศาสตร์เลข ๗ ตัว๙ ฐาน มาหลายปี ให้แก่เหล่าลูกศิษย์มาแล้วหลายสิบรุ่น ทำให้ตัวข้าพเจ้าเห็นว่า...ถึงเวลาอันสมควรแล้ว ที่ตัวข้าพเจ้าจะต้องทำหนังสือออกใหม่มาอีกสักเล่ม
เพื่อเป็นการถ่ายทอดและรวบรวมองค์ความรู้ที่มีของตัวข้าพเจ้าในเรื่องของวิชาโหราศาสตร์เลข ๗ ตัว และในครั้งนี้ตัวข้าพเจ้าก็ได้มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะเลือกเอาเคล็ดลับหลักการในสุดยอดวิชาของเลข ๗ ตัว
โดยตัวข้าพเจ้าธุลีดินได้ร่วมกับ อ.นุชจรี อาจารย์ผู้สอนวิชาเลข ๗ ตัว ประจำชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา ได้ร่วมกันรวบรวมเขียนทำเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ในชื่อว่า...คัมภีร์ถอดรหัสหัวใจ เลข ๗ ตัว ขั้นเทพในการเขียนตำรา
คัมภีร์ถอดรหัสหัวใจ เลข ๗ ตัว ขั้นเทพ ขึ้นมานี้ ก็โดยมีความมุ่งหมายที่จะได้แลเห็น ถึงคุณค่าของวิชาโหราศาสตร์เลข๗ ตัว ของไทยเราเป็นอย่างยิ่ง ตัวข้าพเจ้าจึงอยากให้วิชาโหราศาสตร์เลข ๗ ตัว ได้มีความก้าวหน้ายิ่งๆ
ขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ครับและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเหล่าศิษย์ธุลีดิน ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่สืบต่อไปครับ