ข้อมูล eBook

ชื่อ: ความลับของค่าจ้าง สวัสดิการ ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา

ผู้แต่ง: สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: กฏหมาย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้มีเจตนาที่จะให้นายจ้าง ลูกจ้าง เข้าใจมุมมองของศาลว่าอะไรเป็น “ค่าจ้าง” อะไรเป็น “สวัสดิการ” เพื่อจะได้จ่ายให้ถูกต้องหรือนำไปป้องกัน แก้ไขล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์
ค่าใช้จ่าย หรืออะไรก็แล้วแต่ที่นายจ้างจ่ายให้จำนวนแน่นอน เท่ากันทุกวัน ทุกเดือน จ่ายเพิ่มให้ขณะทำงานใน 8 ชั่วโมง แม้นายจ้างจะบอกว่าเป็นสวัสดิการ แต่ถูกศาลตัดสินว่าเป็น “ค่าจ้าง” ทั้งสิ้น
๏ ถ้าลูกจ้างซื้อหนังสือเล่มนี้ก่อน รู้ก่อน ไปแจ้งเจ้าหน้าที่แรงงานไปฟ้องศาล ก็จะได้เงินเพิ่มเป็นล้าน…ก่อน
๏ ถ้านายจ้างไม่ซื้อ ไม่รู้ ก็เตรียมเงินไว้จ่ายเป็นล้าน…
๏ ถ้านายจ้างซื้อก่อน รู้ก่อน ป้องกันไว้ก่อน ก็ประหยัดได้เป็นล้าน...ก่อน
ทั้งหมดนี้คือที่มาของ หนังสือเล่มนี้ ใครซื้อก่อน รวยก่อน!!!!!