ข้อมูล eBook

ชื่อ: เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษี

ผู้แต่ง: ชลลดา ฟูวัฒน์ศิลป์

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การดำเนินธุรกิจที่มีการขยายกิจการจัดตั้งบริษัทในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเมื่อได้รับผลตอบแทนจากกำไรของบริษัทในเครือที่ถือหุ้นเป็น “เงินปันผล” ที่เป็นไปตามตามเงื่อนไข
คือ จำนวนหุ้นที่ถือ ระยะเวลาที่ถือหุ้นทั้งก่อนและหลังซื้อ-ขาย รูปแบบบริษัทของผู้จ่ายและรับเงินปันผล โดยต้องตรงกับที่กฎหมายกำหนดครบถ้วน บริษัทผู้รับเงินปันผลจะได้รับยกเว้นภาษี
ไม่ต้องนำเงินปันผลทั้งหมดมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ก็มีหลายกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ต้องหักภาษี ศึกษาประเด็นพร้อมตัวอย่างในการวางแผนภาษีให้ใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินปันผลจากบริษัทที่ถือหุ้นอยู่ได้อย่างถูกต้อง