ข้อมูล eBook

ชื่อ: สรุปขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

ผู้แต่ง: ธรรมนิติเพรส

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: หมวดบริหาร-การลงทุน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หลายคนที่อยากมีกิจการของตัวเองมักจะกังวลว่า การจดทะเบียนบริษัท เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และต้องไปจ้างสำนักงานบัญชีจัดการให้ ลืมความคิดนี้ไปเลยเพราะตอนนี้คุณสามารถจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองทุกขั้นตอน ง่ายมากทำได้เพียงวันเดียว
ประหยัดทั้งเงิน ประหยัดเวลา เมื่อคุณได้ศึกษาและลองทำจากคู่มือเล่มนี้
การจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด นับเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ แต่ที่ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยรับรู้ก็คือ กว่าจะจัดตั้งบริษัทได้ต้องผ่านหลายขั้นตอน มีรายละเอียดด้านเอกสารและต้องใช้เวลา
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ปัจจุบันจึงมีการออกกฎหมายเพื่อปรับขั้นตอนต่าง ๆ ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมีประเด็นใดบ้าง สรุปขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจำกัด เล่มนี้จะมาแนะนำกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ
ตั้งแต่การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ (ภายในวันเดียว) ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เรียกว่าเป็นคู่มือที่รวบรวมข้อมูลสำคัญและอัปเดต ช่วยให้การจัดตั้งบริษัทจำกัดทำได้ง่ายและสะดวกโดยใช้เวลาเพียงวันเดียวเป็นจริงได้