ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

ผู้แต่ง: ประพันธ์ คงเอียด

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รถจักรยานยนต์ถือเป็นสินค้า เมื่อมีการผลิต นำเข้า หรือขาย นอกจากต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรศุลกากร ยังต้องเสีย “ภาษีสรรพสามิต” ซึ่งแฝงอยู่ในราคาได้สูงสุดถึง 30%  
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์มีแนวทาง เกณฑ์แบ่งประเภทรถอย่างไร รูปแบบใหม่อย่างสกูตเตอร์ รถล้อเดียวไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ต้องเสียภาษีหรือไม่
วิธีคำนวณและอัตราภาษี สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เป็นอย่างไร ข้อมูลสำคัญมีรวบรวมไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้องกับภาษีนี้เข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจน