ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษีชาว Freelance

ผู้แต่ง: ธรรมนิติเพรส

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หากคุณคือคนหนึ่งที่อยากมีอิสระในการทำงานและเลือกก้าวออกมาจากการทำงานประจำ เปลี่ยนมาเป็นฟรีแลนซ์ รายรับจากการจ้างงานต้องวางแผนและจัดการให้ดี โดยเฉพาะเรื่อง “ภาษี”
ที่ต้องนำรายรับมาหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน เมื่อคำนวณรายได้สุทธิแล้วจะได้จ่ายภาษีถูกต้อง มิฉะนั้นอาจจะต้องตามหาเอกสารและต้องจ่ายเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
ภาษีสำหรับชาว Freelance เล่มนี้จึงเป็นเหมือนคู่มือเบื้องต้นในการทำความเข้าใจเรื่องภาษีให้กับชาวฟรีแลนซ์ ตั้งแต่เรื่องประเภทของเงินได้ ค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนต่าง ๆ อัตราและการคำนวณภาษี
พร้อมแนะนำการจัดการเอกสารและยื่นภาษีได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหายุ่งยากในการจัดการภาษีด้วยตัวเอง ที่สำคัญเมื่อวางแผนได้ดีก็จะช่วยประหยัดภาษีได้ด้วย