ข้อมูล eBook

ชื่อ: สถานประกอบการถาวรกับการเสียภาษี

ผู้แต่ง: ดร.ยาริกา เรืองศิริ

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สถานประกอบการถาวร หรือ Permanent Establishment (PE) เป็นการจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศ แสดงถึงจุดเกาะเกี่ยวของบริษัทต่างชาติในประเทศของแหล่งเงินได้
ที่ไม่ได้เป็นถิ่นที่อยู่ทางภาษีของบริษัท แต่มีกิจกรรมหรือการดำเนินการทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดเงินได้
สถานประกอบการถาวรมีได้หลายรูปแบบ ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน ยิ่งในยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลที่รูปแบบการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศหลากหลายและสลับซับซ้อนมากขึ้น
ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องจึงเกิดข้อสงสัยว่ากิจกรรมหรือการดำเนินการทางธุรกิจอย่างไรก่อให้เกิดสถานประกอบการถาวร ไขข้อสงสัย เงื่อนไขต่าง ๆ ข้อจำกัด
หรือข้อยกเว้นในการเสียภาษี การเรียกเก็บภาษีจากกำไรธุรกิจ เพื่อความเข้าใจและให้เกิดประโยชน์สูงสุด