ข้อมูล eBook

ชื่อ: Trust & Lifelong Learning บริหารเมือง-บริหารคนสู่ความสำเร็จ

ผู้แต่ง: ธรรมนิติเพรส

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“จากบทบาทอาจารย์และนักการเมือง สู่การเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นับเป็นความท้าทายในการทำงานแต่ละบทบาทที่ไม่เหมือนกัน ความรู้ที่แตกต่างไม่ว่าจะบทบาทไหน ความไว้ใจเป็นสิ่งสำคัญ…”
รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จาก รมต.สุดแกร่ง ขวัญใจวัยรุ่น สู่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนปัจจุบัน (คนที่ 17) เรื่องราวประสบการณ์การทำงาน หลักแนวคิด กลยุทธ์สำคัญในการบริหารเมืองและบริหารคน
ความท้าทายและการเป็นความหวังชาวกรุงเพื่อมาแก้ไขสารพันปัญหา ได้ถ่ายทอดผ่านบทสัมภาษณ์ในหนังสือเล่มนี้อย่างเข้มข้น อะไรคือความประทับใจในการทำงานสูงสุด และโจทย์ที่ยากที่สุดของการบริหารกรุงเทพมหานครคืออะไร
รวมทั้งแนวคิดการสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ต้องเป็นแบบไหน หนังสือเล่มนี้มีคำตอบค่ะ