ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษี “โครงการคนละครึ่ง” พ่อค้าแม่ค้าต้องรู้

ผู้แต่ง: เพชรรัตน์ ศุภนิมิตรกุลกิจ

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หากเอ่ยถึง “โครงการคนละครึ่ง” คงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีการจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคัก ทว่าสิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าต้องตระหนักคือ เงินที่รับมาทั้งจากรัฐบาลและประชาชนเป็นเงินที่จ่ายเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับโครงการของรัฐ จึงมีความชัดเจนว่าเจ้าของร้านค้ามีรายได้ต่อปีเป็นจำนวนเท่าใด และส่งผลให้ต้องมีการวางแผนและจัดการในเรื่องภาษีตามมา
ดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวภาษีนี้ให้ถูกต้อง แม้ด้วยเพราะอาจไม่ทราบว่าต้องเสียภาษีประเภทใด มีวิธีการคำนวณอย่างไร หรือทราบแต่ชะล่าใจไม่ดำเนินการ ทั้งนี้ สิ่งที่ตามมาคือบทลงโทษ ซึ่งสูงกว่าการไม่เสียภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด