ข้อมูล eBook

ชื่อ: เครื่องทอง รัตนโกสินทร์

ผู้แต่ง: สำนักพิมพ์คติ

สำนักพิมพ์: แสงแดด

หมวดหลัก: ศาสนา/ความเชื่อ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เครื่องทองรัตนโกสินทร์ที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ มีทั้งเครื่องทองประกอบพระราชอิสริยยศสำหรับพระมหากษัตริย์ และเครื่องอิสริยยศที่พระเจ้าแผ่นดินทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานเป็นเครื่องประกอบอิสริยศักดิ์แก่พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางที่มีบรรดาศักดิ์ตั้งแต่ชั้นพระยาขึ้นไป อันเป็นแบบแผนข้อกำหนดที่ถือปฏิบัติในราชสำนักสยามสืบเนื่องมาหลายศตวรรษ
โดยผลงานการสรรค์สร้างเครื่องทองในราชสำนักอันวิจิตรประณีตเหล่านี้ ล้วนเป็นฝีมือของช่างทองหลวง ผู้ซึ่งสันทัดทั้งในงานเชิงช่างและมีความรู้ความเข้าใจ
ในการกำหนดรูปแบบของเครื่องทองที่แสดงถึงฐานันดรศักดิ์ของบุคคลระดับต่างๆเป็นอย่างดี