ข้อมูล eBook

ชื่อ: สุดยอดพระเครื่อง เบญจภาคี

ผู้แต่ง: สำนักพิมพ์คติ

สำนักพิมพ์: แสงแดด

หมวดหลัก: ศาสนา/ความเชื่อ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สำนักพิมพ์คติมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้จัดพิมพ์หนังสือ สุดยอดพระเครื่อง เบญจภาคี ซึ่งรวบรวมภาพพระเบญจภาคีของแท้ไว้จำนวนมาก
เหมาะแก่ผู้นิยมหรือนักสะสมมีไว้ศึกษาดั่งองค์ครูเพราะภาพสีคมชัดสมจริง กระดาษเกรดดี รูปเล่มกระทัดรัด พกพาสะดวก
นอกจากนี้ยังเหมาะกับการมอบเป็นของขวัญมงคลแก่บุคคลที่ท่านรัก เคารพนับถือ และปราถนาดีเสมอมา