ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4, N5 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: วาสนา ประชาชนะชัย

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมไวยากรณ์ญี่ปุ่นระดับ N4, N5 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ปูพื้นฐานตั้งแต่โครงสร้างประโยค ตัวอย่างการใช้ คำศัพท์น่ารู้
พร้อมแบบฝึกหัดวัดความเข้าใจและเฉลยละเอียด เตรียมสอบวัดระดับ N4, N5 และ A-Level ภาษาญี่ปุ่นอย่างมั่นใจ