ข้อมูล eBook

ชื่อ: 5 ประเด็นภาษีซื้อของขวัญ

ผู้แต่ง: วินัย ปณิธานรักษ์ชัย

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับของขวัญ ของที่ระลึก การจัดเลี้ยงให้กับพนักงาน รวมถึงบรรดากิจกรรมการทางการตลาดลด แลก แจก แถม เพื่อส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  
มีประเด็นทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยในหลายกรณี รวมถึงโปรโมชั่นต่าง ๆ มีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไร รายละเอียดเหล่านี้อาจทำให้เกิดความสับสนขึ้นได้
พบกับสรุปประเด็นภาษีการซื้อของขวัญของฝากที่ทุกท่านจะได้ศึกษาเพื่อความเข้าใจและดำเนินการทางภาษีได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดข้อผิดพลาดต้องจ่ายเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภายหลัง