ข้อมูล eBook

ชื่อ: “สยามพิวรรธน์” กับสูตรความสำเร็จ องค์กรชั้นนำบริหารคนยุคดิจิทัล

ผู้แต่ง: ธรรมนิติเพรส

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บริหารการตลาด

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คุณอัมพร โชติรัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เรี่ยวแรงสำคัญในการขับเคลื่อนและ Transformation ปรับโครงสร้างองค์กร
กระบวนการทำงาน นำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้จนสยามพิวรรธน์ประสบความสำเร็จ อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ รวมถึงเป็นหนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม
และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ
“สยามพิวรรธน์” ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำวงการค้าปลีก และเป็นผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เส้นทางความสำเร็จในการบริหารองค์กร
และบริหารคนของสยามพิวรรธน์เป็นอย่างไร มีกลยุทธ์ใดที่นำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลมามากมาย คำตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้