ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตอบข้อสงสัย ภ.ง.ด.94

ผู้แต่ง: วินัย ปณิธานรักษ์ชัย

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีรายได้หลายแหล่ง เงินได้หลายประเภท ต้องยื่น ภ.ง.ด.94 หรือภาษีครึ่งปีบุคคลธรรมดาเพิ่ม ซึ่งเป็นการชำระภาษีประจำปีล่วงหน้า
เคลียร์ข้อสงสัยการหักค่าใช้จ่าย การหักค่าลดหย่อน วิธีการคำนวณภาษี กรณีที่เสียค่าปรับและเงินเพิ่ม ฯลฯ เพื่อยื่นภาษีได้อย่างถูกต้อง