ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษีเงินบริจาค สำหรับนิติบุคคล

ผู้แต่ง: ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การบริจาคของนิติบุคคลนำมาใช้ประโยชน์โดยหักเป็นรายจ่ายทางภาษี มีเงื่อนไขทางกฎหมายทั้งกรณีที่หักไม่ได้ หักได้ 1 เท่า และหักได้ 2 เท่า ในบางกรณียังมีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มอีกด้วย
รวมแนวปฏิบัติและข้อแนะนำการบริจาคเพื่อบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด