ข้อมูล eBook

ชื่อ: สารพันปัญหาใบกำกับภาษี

ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“ใบกำกับภาษี” เป็นเอกสารที่สำคัญที่สุดในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งกรมสรรพากรเข้มงวดในการตรวจสอบเพราะเป็นหลักฐานในการยื่นภาษีขายและภาษีซื้อ
แนวทางที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนในการจัดทำใบกำกับภาษีและส่งมอบให้กับผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ การออกใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง
กรณีการซื้อ-ขายในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลกับการออกใบกำกับภาษี ไขข้อสงสัยพร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น