ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตอบข้อสงสัย ภาษีสรรพสามิต น้ำมันเชื้อเพลิง

ผู้แต่ง: ประพันธ์ คงเอียด

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

มีหลายคนยังไม่รู้ว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายไปนั้น ไม่ใช่ราคาหน้าโรงกลั่นแต่เป็นราคาที่ผ่านผู้เกี่ยวข้องถึง 4 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมัน 
ผู้ค้าน้ำมันขายส่ง ผู้ขายปลีกน้ำมัน และรัฐบาล ที่มีโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อันประกอบด้วย ภาษี เงินกองทุน และค่าการตลาด
ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับราคาขาย อัตราภาษีที่แฝงอยู่ในน้ำมันแต่ละลิตร การคำนวณภาษีน้ำมัน ฯลฯ ที่ช่วยให้เห็นภาพกลไกราคาน้ำมันเชื้อเพลิง