ข้อมูล eBook

ชื่อ: บริหารคนยุค Meta ก้าวข้ามความสำเร็จเก่าสู่ความสำเร็จใหม่

ผู้แต่ง: ณรงค์วิทย์ แสนทอง

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: บริหารการตลาด

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ทุกการเปลี่ยนแปลงคือจุดเริ่มต้นที่ยากเสมอ แต่ถ้าผ่านไปได้ เราย่อมจะพบกับผลลัพธ์ที่งดงามคือความสำเร็จที่รออยู่ โลกการทำงานเกี่ยวกับด้านการพัฒนามนุษย์
วันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปมากหลายคนอาจจะไม่เข้าใจ ไม่ยอมรับ และอาจจะยังสับสนสมัยก่อนต้องเรียนสูงๆ จะได้มีเงินเดือนเยอะๆ หรือต้องเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์มามาก
จึงจะทำงานได้เงินเป็นล้าน นี่เป็นวิธีคิดของคนที่มีหน้าที่พัฒนามนุษย์ในองค์กรยุคเก่า ถ้าวันนี้ใครยังคิดแบบนี้ เชื่อว่าความล้มเหลวในการพัฒนามนุษย์อยู่ใกล้แค่เอื้อมหลักคิดในการที่
จะพัฒนามนุษย์จึงต้องเปลี่ยนไปตามบริบทสังคมมิเช่นนั้นองค์กรนั้นๆ อาจเกิดปัญหาได้