ข้อมูล eBook

ชื่อ: อ่านคนออก บอกคนถูก ใช้คนเป็น

ผู้แต่ง: ราชรามัญ

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เส้นทางของชีวิตในการทำงานต่างๆ โดยเฉพาะถ้าเราเป็นผู้นำองค์กรหรือหัวหน้างาน ตลอดทั้งผู้นำ กลุ่มใดๆ ก็ตาม การอ่านคนออกเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการที่เราจะเลือกบุคคลนั้นๆ มาทำงานให้เรา และสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่เราได้ตามเป้าหมายที่วางไว้วิชาในการอ่านคนจึงเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่มีความสำคัญ
และมีความหมายอย่างยิ่ง ผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานไม่ว่าระดับไหน ถ้าเราศึกษาอย่างถ่องแท้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เขาใช้คนได้ถูกจริต
และถูกกับงานตามความสามารถอ่านคนออก บอกคนถูก ใช้คนเป็น ในที่นี้ ไม่ใช่ศาสตร์การอ่านคนแบบหมอดู แต่ทว่าเป็นการนำเอาศาสตร์แห่งประสบการณ์มารวม
และผนวกกับสิ่งที่ปรากฏตรงหน้า เพื่อแยกแยะบุคคลออกว่าผู้ใดของจริง ผู้ใดไม่ใช่ และผู้ใดเป็นแค่นักแสดง หรือผู้ที่พยายามจะทำให้เป็นหรือเหมือนเท่านั้น
ผู้เขียนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการอ่านคนอย่างจริงจัง เป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมโลกกว้าง เจอคนมาหลากหลาย จึงเก็บเกี่ยวสิ่งต่างๆที่พบนั้นเอามารวบรวมเขียนเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้น
แม้ไม่ใช่งานวิจัยไม่ใช่สายวิชาการ แต่ทว่าทุกอย่างออกมาจากประสบการณ์ที่มากด้วยความจริงที่ควรเรียนรู้และนำไปปรับใช้ได้จริงตามสถานการณ์การเรียนรู้ในทางตรงอาจทำให้เสียเวลา
แต่ทว่าการเรียนรู้ในทางลัดผ่านประสบการณ์ของผู้อื่นจะทำให้เราเข้าใจและนำเอาไปเทียบเคียงในปัจจุบันได้อย่างชนิดที่เรียกว่า อ่านแล้วนำเอาไปใช้ได้จริง