ข้อมูล eBook

ชื่อ: บันทึกสำคัญ จดหมายเหตุจากต่างชาติ สมัยกรุงศรีอยุธยา

ผู้แต่ง: ชาวกรุงเก่า

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ตามหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอยุธยานั้นมีองค์ความรู้มากมายหลายด้านที่นำมาประกอบขึ้นมาให้ศึกษาหาความรู้กันกล่าวว่าเนื่องจากดินแดนไทยเป็นเส้นทางการค้า
มาตั้งแต่สมัยโบราณทำให้มีเอกสารต่างชาติบันทึกเรื่องราวของดินแดนไทยไว้อย่างหลากหลายเรื่องราว เพราะด้วยอุปนิสัยของชาวต่างชาติที่รักการเขียน
การบันทึกสิ่งที่ได้พบเห็นในดินแดนที่เขาเดินทางอย่างละเอียดทั้งภาพวาด ถ่ายภาพ การแสดงความคิดเห็นความชื่นชอบและไม่ชอบไว้ในบันทึกเหล่านั้น
และเมื่อได้มีการพิมพ์เผยแพร่ทำให้ประเทศต่างๆ ได้รู้จักสยามมากยิ่งขึ้นดังนั้นชาวสยามรุ่นหลังมาจนถึงยุคปัจจุบันจึงได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศของเราในแง่มุมละเอียด
ซึ่งไม่สามารถพบเห็นในหนังสือและเอกสารของคนไทย ถ้าหากชาวต่างชาติในสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศสยามเอาไว้ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้สามารถติดตามอ่านรายละเอียดได้ในหนังสือเล่มนี้