ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้แต่ง: ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การลงทุนในการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งได้แก่ “คริปโทเคอร์เรนซี” หรือ “โทเคนดิจิทัล” เกิดตัวกลางในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงมีการยอมรับการชำระค่าสินค้า
ค่าบริการโดยใช้คริปโทเคอร์เรนซี ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้ส่งผลให้เกิดภาระภาษีกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลอย่างไร
ถือเป็นประเด็นกฎหมายภาษีที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลต้องศึกษาให้เข้าใจเพื่อการปฏิบัติให้ถูกต้อง