ข้อมูล eBook

ชื่อ: เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง

ผู้แต่ง: ไชยชาญ หินเกิด

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า โครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถเริ่มต้นใช้งาน ควบคุมความเร็ว กลับทิศทางการหมุน
ตลอดจนตรวจสอบข้อบกพร่องและบำรุงรักษาเบื้องต้นได้