ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเผด็จการ : HOW TO BE A DICTATOR

ผู้แต่ง: ผู้เขียน:ฟรังค์ ดีเคิทเทอร์ /ผู้แปล: ภก.กิตติชาติ บุณยะกักดิ์

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เผด็จการจงพินาศ!" เราอาจได้ยินประโยคนี้ซ้ำ ๆ ย้ำๆ มาหลายยุคสมัย เสมือนกงล้อประวัติศาสตร์หมุนวนกลับมาย่ำรอยซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ในโลกนี้เรารู้จักเผด็จการกี่คนกันนะ แล้วประวัติศาสตร์แห่งเผด็จการนั้นเริ่มต้นเป็นอย่างไร และจบลงเช่นไร เราตั้งคำถามนี้ได้ใช่ไหม
คำตอบคือ...ใช่ มนุษย์ย่อมมีสิทธิ์ในการสงสัยและตั้งคำถาม