ข้อมูล eBook

ชื่อ: การขยายพันธุ์ & เพาะปลูกอินทผลัมเงินล้าน

ผู้แต่ง: เกรียงไกร ยอดชมภู,ดนยา อัมภากรสิริ

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

อินทผลัม ถือเป็นพืชไม้ผลเศรษฐกิจทำเงินให้กับกลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลางมาข้านาน สำหรับประเทศไทยนั้น ในอดีตเป็นที่รู้จัก และมีการนำเข้ามาเพื่อการรับประทานผลแต่เพียงอย่างเดียว
โดยแบ่งลักษณะผลที่รับประทานเป็น 2 ประเภท คือ ผลสุกสด และผลสุกแห้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์ เนื่องจากอินทผลัมมีการแบ่งแยกสายพันธุ์ออกมามากมาย และสายพันธุ์ที่เป็นที่รู้จัก
มีตำแหน่งเป็นราชินีของอินทผลัม คือ สายพันธุ์เด็คเลตนัวร์(Deglet Noor) และราชาแห่งอินทผลัม คือ สายพันธุ์เมดจูลห์ (Medjool) และมีสายพันธุ์บาร์ฮี (Barhee)
เป็นพันธุ์ที่เหมาะกับการรับประทานผลสุกสดดังที่กล่าวข้างต้นสายพันธุ์เหล่านี้ถือเป็นต้นพ่อแม่พันธุ์ดั้งเดิมที่ใช้เรียกกันมาตั้งแต่ในอดีตในปัจจุบันมีสายพันธุ์อินทผลัมเกิดขึ้นอีกมากมาย
และในประเทศไทยเองก็เช่นกัน ได้แก่ สายพันธุ์ KL1 เป็นต้น ซึ่งเป็นอินทผลัมรับประทานผลสุกสด ถูกพัฒนาขึ้นโดยฝีมือคนไทย ทำให้วงการการปลูกพืชไม้ผลเศรษฐกิจอินทผลัมมีการตื่นตัวอย่างมาก
มีเกษตรกรมากหน้าหลายตาเริ่มสนใจ ทั้งๆ ที่บางรายยังไม่รู้จักพืชชนิดนี้ดีมากนัก ซึ่งค่อนข้างมีความเสี่ยงมากๆ หากต้องการปลูกอินทผลัม แล้วไม่ได้ศึกษาข้อมูลอย่างถ้วนถี่
หนังสือคู่มือ การขยายพันธุ์ & เพาะปลูกอินทผลัม...เงินล้าน เล่มนี้ ได้หยิบจับประเด็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการปลูกอินทผลัมในประเทศไทยอย่างครบถ้วน โดยมีเรื่องราวของเกษตรกรตัวอย่าง 8 เซียนชั้นครู
รวมทั้งนักวิจัยเสริมทัพช่วยเผยกลเม็ดเคล็ดลับวิชาจากประสบการณ์จริงที่ได้ศึกษามา ตั้งแต่ สายพันธุ์ เทคนิคการปลูก การขยายพันธุ์ การดูแล และอื่นๆ อย่างไม่หมกเม็ด เพื่อให้เกษตรกรหน้าใหม่ที่สนใจ
ได้รู้ถึงแก่นแท้ของการปลูกอินทผลัมอย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ และไขข้อสงสัยให้กับใครหลายๆ คนได้เป็นอย่างดีสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะตรงใจ
และตอบปัญหาสารพันให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจได้ในที่สุด และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย